slider loading
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
Tuyển dụng

Phó phòng kỹ thuật điện lạnh, nhân viên kỹ thuật

- PHÓ PHÒNG KỸ THUẬT
Mô tả công việc:
+ Chịu trách nhiệm chính thi công lắp đặt hệ thống điều hòa cho các công trình dân dụng và công nghiệp, điều hòa không khí trung tâm VRF,VRV. Khảo sát hiện trường, tính toán và lập bản vẽ thiết kế hệ thống, bóc tách khối lượng vật tư và làm dự toán công trình
+ Nắm vững tiến độ, khối lượng của từng hạng mục thi công, các quy định về các tiêu chuẩn thi công.
+ Kiểm tra chất lượng thi công trên công trường. Giám sát thi công theo bản vẽ chi tiết được duyệt. Kiểm tra khối lượng thi công của nhà thầu phụ và tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu thi công. Theo dõi tiến độ thi công tuần, tháng dựa trên tổng tiến độ được phê duyệt
+ Lập hồ sơ nghiệm thu, bản vẽ hoàn công, làm hồ sơ thanh quyết toán.
+ Kiểm tra và xác minh tất cả các báo cáo kỹ thuật (bảo trì, dịch vụ, xử lý sự cố) của các công trình thi công
- Nhân viên kỹ thuật
+ Thi công hệ thống Điều hòa không khí trung tâm VRF,VRV Khảo sát, lập bản vẽ, bóc tách vật tư, làm dự toán công trình
+ Nắm vững tiến độ, khối lượng của từng hạng mục thi công, các quy định về các tiêu chuẩn thi công.
+ Kiểm tra chất lượng thi công trên công trường. Giám sát thi công theo bản vẽ chi tiết được duyệt. Kiểm tra khối lượng thi công của nhà thầu phụ và tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu thi công. Theo dõi tiến độ thi công tuần, tháng dựa trên tổng tiến độ được phê duyệt
+ Lập hồ sơ nghiệm thu, bản vẽ hoàn công, làm hồ sơ thanh quyết toán. Làm việc tại Phan Thiết hoặc tại các công trình.