slider loading
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
Mã sản phẩm:
Phần mềm Kỹ thuật
Thương hiệu:
Giá bán:
Vui lòng liên hệ
Mô tả:
Môi trường kỹ thuật PLC đã có những cải tiến và tăng trưởng xuất sắc. Nay chúng ta đang bước vào kỷ nguyên của Phần mềm Kỹ thuật MELSEC! Nhiều sản phẩm phần mềm khác của MELSEC cung cấp những giải pháp để giảm TCO trong môi trường kỹ thuật, sử dụng các phương pháp như nâng cao hiệu quả thiết kế,
Thông tin chi tiết sản phẩm

iQ Works

Bộ phần mềm toàn diện này bao gồm phần mềm lập trình khác nhau cho PLC, điều khiển chuyển động và GOT.

iQ Works

GX Works2

Phần mềm lập trình chuỗi này sử dụng các tài sản chương trình do GX Developer xây dựng nhằm theo đuổi khả năng vận hành ở một mức độ thoải mái hơn.

GX Works2

PX Developer

Phần mềm này có thể dễ dàng tạo các chương trình điều khiển vòng lặp bằng các thao tác vận hành kéo và nhả đơn giản.

PX Developer

MX Component

Thư viện bộ điều khiển Active X dễ dàng nhận biết thư viện bộ điều khiển Active X này sẽ cho phép xử lý giao tiếp dễ dàng từ máy tính đến PLC mà không cần phải biết rõ giao thức.

MX Component

MX Sheet

Phần mềm sử dụng Excel để theo dõi, đăng nhập, thu thập thông tin báo động và thay đổi cấu hình cho PLC.

MX Sheet

Các phần mềm kỹ thuật khác

Dòng sản phẩm nhiều loại phần mềm nhằm hỗ trợ môi trường kỹ thuật Sê-ri MELSEC.

Các phần mềm kỹ thuật khác

Công cụ hỗ trợ thiết bị ngoại vi

Dòng sản phẩm nhiều loại công cụ miễn phí nhằm tiếp tục đơn giản hóa sự phát triển của Sê-ri MELSEC.

Công cụ hỗ trợ thiết bị ngoại vi